Portul turistic - Mangalia Marina

Portul turistic - Mangalia Marina

Mangalia Marina este un port turistic situat pe tarmul de Vest al bazinului Mării Negre, într-o zonă detrafic maritim comercial şi turistic constant. Portul reprezintă o reîmprospătare a trecutului maritim alzonei, Mangalia având o atestare documentară in materie de navigatie de peste 1500 de ani. Pe o lungime de cheu de 3,5 km, Portul Turistic Mangalia este compartimentat pe 4 secţiuni şi osecţiune de marină, dupa cum urmeaza: Sectiunea 1 – cheu la -1.0 m, pe o lungime de 297 m cu o platformă de promenadă aferentă, de 6.0 m lăţime pe latura de vest şi o platforma de 13.0 m lăţime pe latura de nord. Marina este prevazutăcu pontoane într-un număr comparabil cu al celor mai mari porturi turistice europene, după cumurmează :

- 22 locuri pentru nave cu lungimi de 8 m

- 22 locuri pentru nave cu lungimi de 9 m

- 30 locuri pentru nave cu lungimi de 11 m

- 42 locuri pentru nave cu lungimi de 13 m

- 20 locuri pentru nave cu lungimi de 15 m

- 10 locuri pentru nave cu lungimi de 18 m

Sectiunile 2 si 3 – secţiuni amenajate sub forma unui cheu la -3,0 m, asigură condiţii pentruacostarea ambarcaţiunilor de dimensiuni medii dar şi navelor de croazieră de capacităţi mari. Ca şi pe trosonul 2, amenajarea acestui tronson va asigura condiţii pentru acostarea ambarcaţiunilorde dimensiuni medii, destinate transportului de persoane precum navele de croazieră de capacităţimari, şi în situaţii excepţionale pescadoarelor, navelor poliţiei de frontieră şi capităniei şi, în general,altor nave care au un pescaj de 2.5 m. Sectiunea 4 – secţiune amenajată sub forma unui cheu la - 7,0 m destinat acostării navelor depasageri de mari capacităţi (nave de croazieră de pana la 450 locuri).