Muzeul de Arheologie "Callatis"

Muzeul de Arheologie "Callatis"

Muzeul de Arheologie “Callatis” dispune de o colecţie de arheologie de mare valoare, cu piese descoperite în zona vechii cetăţi Callatis: coloane antice, sarcofage, fragmente arhitectonice, sculpturi, podoabe, inscripţii, ceramică, unelte casnice şi agricole, statuete etc. Toate aceste piese ilustrează în mod convingător interferenţa civilizaţiei greceşti cu influenţele române, pe fondul autohton geto-dacic.